Certyfikaty

Materiały stosowane do naszych realizacji posiadają niezbędne atesty, a oferowane regały odpowiadają polskim normom, przepisom ppoż. i wymaganiom bhp.

Posiadamy następujące atesty i certyfikaty:

  1. Certyfikat ISO 9001:2008 (PN EN ISO 9001:2009)
  2. Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień
  3. Świadectwo Bezpieczeństwa Pracy
  4. Certyfikat Zgodności z polskimi normami
  5. Atest higieniczny
  6. Badania sztywności i wytrzymałości nośnych elementów składowych regałów
  7. Badania statyczne, analiza wytrzymałościowa półek